welcome

אמפא ישראל

בונים יחד קהילה

about us
אמפא ישראל היא חברה יזמית מובילה המקימה מגוון גדול של פרויקטים איכותיים ברחבי ישראל - בעיר, בכפר, במרכז ובפריפריה.

השאיפה של אמפא למצוינות באה לידי ביטוי בכל שלב של כל פרויקט. תכנון הבתים, עיצובם ובנייתם מופקד בידיים המקצועיות הנכונות ביותר, והעמידה על דיוק בפרטים, רמות הגימור והחומרים – הם נר לרגליה. החברה ומנהליה פועלים מתוך אתגר של הצלחה לטובת הלקוחות ומשפחותיהם, שמירה על מוניטין האיכות של הקבוצה ולמען בניית הארץ.

"אמפא ישראל היא חברה שהקהילה היא ערך עליון עבורה, ואשר באמצעות הון אנושי ייחודי יוצרת תשתית איתנה של הגינות, אמינות ונאמנות לכלל לקוחותיה"
אלי אגם, מנכ״ל
ampa group
קבוצת אמפא, בראש ובראשונה, היא סיפור של אנשים.

קבוצת אמפא, מקבוצות העסקים הגדולות בישראל, הוקמה בשנת 1933 ועוסקת בענפים מגוונים וביניהם נדל"ן, מלונאות, תעשייה, אנרגיה ועוד. עוד לפני קום המדינה ולאורך יותר מ-90 שנה פועלת הקבוצה לחיזוק המשק הישראלי, והתבססה כגורם מוביל ומשמעותי בו.

our team
צוות החברה
our projects
הפרויקטים שלנו